„Eu pomenesc numele tuturor celor ce au venit să îmi vorbească. Mă rog pentru toți, bărbați, femei, copii, părinți și rude. Apoi Îl rog pe Dumnezeu să se milostivească și să îi ajute pe toți cei care au venit la mine sau care mi-au vorbit, dar ale căror nume nu mi le mai amintesc. Pomenirea lor îmi ia mult timp, dar am credința şi încrederea deplină că Dumnezeu mă aude.
"
P. Porfirie Părintele Porfirie (1906 –1991) a trăit  în Grecia ca Ieromonah (preot – călugăr) la Muntele Athos și apoi la biserica unei policlinici din Athena. A primit multe daruri de la Dumnezeu, cu care a ajutat și ajută mulți oameni. I se spunea „Bunicuțul".


IN LIMBA ROMANA (Auf Deuscth bitte nach unten scrollen):
Pr. Marius-Ioan Turcu - Lic. Teol. Univ."A.I.Cuza" Iași (1995)


Hirotoniri:
Diacon -17.IX.95 de către IPS Pimen Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților
Preot - 26.IX.95 de către PS Gherasim Putneanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților.


MOTTO:
Fii demn!

Suntem Persoane, nu indivizi!
Suntem Nume, nu numere!

TINE MINTE:
Dumnezeu este Dragoste (I Ioan IV, 8).
Dumnezeu este Lumina (Ioan VIII, 12)

Duh este Dumnezeu (Ioan IV, 24) 
Demonstrează ca ești creștin prin CARACTERUL tău si prin FAPTELE tale. Nu certa, nu uri, nu batjocori, nu dezbina, nu invidia, nu fi arogant!
Fa binele când îți este cerut, acolo unde ești, cit si precum poți, fa-l din toată inima!

MULTUMESC:

Preasfintei Treimi pentru viata frumoasa, inclusiv cea duhovniceasca, de pina acum, pe care mi-a dăruit-o prin părinti buni, cuminți, inteligenți si sensibili si mai ales familiei mele care întotdeauna mi-a fost cel mai aproape când mi-a fost cel mai greu...

Prietenilor mei din copilărie, din școala generala, din liceu si din facultăți pentru anii minunați pe care i-am trăit împreună!

Doamnei Învățătoare (+) Elena Bostan pentru arta si metoda ei de a-mi deschide si de a ma iniția in perspectiva devenirii... de a scoate din noi toți elevii ei... Oameni...

Profesorilor mei din  Liceul de matematica-fizica "Ștefan cel Mare" din Suceava, care m-au îndrumat si susținut in arta de a fi disciplinat in cercetare si lucru, organizat, interdisciplinar.

Profesorilor mei din cadrul Univ."A.I.Cuza" Iași: emeriții Badea (greaca si latina) Chiosa (engleza) Macarie (arta creștină). Le păstrez vie memoria si recunoștință pentru geniul lor pedagogic, pentru arta lor de a transmite si a prelucra informația de specialitate, pentru erudiția si ținuta lor morala, pentru atitudinea si comportamentul Domniilor lor.

Alături de Domniile lor m-as bucura sa împart veșnicia cu Părinții: Mircea Stoleriu (Duhovnicul meu din timpul studiilor teologice), + Achimescu (Istoria Religiilor), Vizitiu (Noul Testament), Chifar (Patrologie), Petraru (Misiologie & Ecumenism), Ionita (IBU) toți neafectați de mentalități suburbane. Lor le-am sărutat mâinile cu convingerea ca sunt Preoți cu vocație preoțească. Au purtat de grija sa așeze înaintea informației teologice sufletul studentului.

"Dumnezeu nu ma va întreba ce note am pus studenților mei ci cita dragoste am investit in ei" - Mitropolitul Irineu Mihalcescu

Bunul nostru Mântuitor, Arhiereu si Judecător sa le dăruiască buna-răsplată intru veșnicie!


Celor pe care eu i-am necăjit cu știință ori cu neștiință ... le cer iertare...

AUF DEUTSCH:

Pfarrer Marius-Ioan Turcu - Lizenziat Pastoral Theologe der Universität "Alexandru Ioan Cuza" Iassy (Jahnrgang1995)

Ordinationen:
Diakon -17.IX.95 durch Seine Eminenz Pimen Erzbischof von Suceava und Rădăuților
Priester - 26.IX.95 durch den Erzbischof Gherasim Putneanul, Bischofsvikar der Erzdiözese Suceava und Rădăuților.

MOTTO: Sei würdig!Wir sind Personen, keine Individuen! Wir sind Namen, keine Nummern!

BITTE NICHT VERGESSEN:

Gott ist Liebe (I. Johannes IV, 8).
Gott ist Licht (Johannes VIII, 12)
Der Geist ist Gott (Johannes IV, 24)

Zeige, dass du ein Christ bist, prägniert von dein CHARAKTER und durch deine TATEN. * Schimpft nicht, hasst nicht, spottet nicht, spaltet nicht, neidet nicht, seid nicht arrogant! *Tu Gutes, wenn du gefragt wirst, wo du bist, so viel du kannst, tu es mit ganzem Herzen!

DANKE!

* An die Allerheiligste Dreifaltigkeit für das schöne Leben, sowohl die geistige, dass Sie mir bisher geschenkt hat, durch gute, kluge und einfühlsame Eltern und vor allem durch meine Familie, die mir immer am nächsten stand, wenn ich die schwerste Zeit hatte...
* An meinen Freunden aus der Kindheit, der Grundschule, der High School und dem Fakultäten für die wunderbaren Jahre, die wir zusammen verbracht haben!
* An meine Frau Lehrerin (+) Elena Bostan, die mit ihre Kunst und ihre Methode mich zu öffnen geholfen hat und mich in die Perspektive des Werdens einzuführen hat...
* An meinen Lehrern des Gymnasiums für Mathematik und Physik "Stefan der Größe" aus Suczawa die mich in der Kunst der disziplinierten, organisierten und interdisziplinären Forschung und Arbeit angeleitet und unterstützt haben.
* An meinen Professuren an der Universität "A.I.Cuza" in Iassy: die emeritierter Badea (Griechisch und Latein) Chiosa (Englisch) Macarie (Christliche Kunst). Ich halte die Erinnerung an sie wach und bin dankbar für ihr pädagogisches Genie, für ihre Kunst, für ihre Fachwissenschaft IDEEN zu vermitteln und zu verarbeiten, für ihre Gelehrsamkeit und ihr moralisches Verhalten, für ihre Einstellung und ihr Verhalten.

* Ich würde mich freuen, mit den Vaters: Pfr. Mircea Stoleriu (mein Beichtvater während meines Theologiestudiums), Pfr. Achimescu (Religionsgeschichte), Pfr. Vizitiu (Neues Testament), Pfr. Chifar (Patrologie), Pfr. Petraru (Missiologie und Ökumene) und Pfr. Ionita (Geschichte des Universal Kirche) die Ewigkeit zu teilen. 

Die waren nicht von der Mentalität der Vorstädte geprägt. Ich habe ihnen die Hände geküsst mit der Überzeugung, dass sie wahre Priester sind und eine priesterliche Berufung in ihren Herzen liegt. Sie sorgten dafür, dass die Seele des Schülers vor der theologischen Information stand.

"Gott wird mich nicht fragen, welche Noten ich meinen Schülern gegeben habe, sondern wie viel Liebe ich in sie investiert habe" - Martyr Metropolit der Moldawien Irineu Mihalcescu (vergiftet +1948)

Möge unser guter Erlöser und Richter ihnen allen Glück für die Ewigkeit schenken.

Diejenigen, denen ich wissentlich oder unwissentlich Unrecht getan habe, bitte ich um Vergebung!