„Eu pomenesc numele tuturor celor ce au venit să îmi vorbească. Mă rog pentru toți, bărbați, femei, copii, părinți și rude. Apoi Îl rog pe Dumnezeu să se milostivească și să îi ajute pe toți cei care au venit la mine sau care mi-au vorbit, dar ale căror nume nu mi le mai amintesc. Pomenirea lor îmi ia mult timp, dar am credința şi încrederea deplină că Dumnezeu mă aude.
"
P. Porfirie Părintele Porfirie (1906 –1991) a trăit  în Grecia ca Ieromonah (preot – călugăr) la Muntele Athos și apoi la biserica unei policlinici din Athena. A primit multe daruri de la Dumnezeu, cu care a ajutat și ajută mulți oameni. I se spunea „Bunicuțul".PAROHIA ORTODOXA ROMANA WALDKRAIBURG
RUMÄNISCH - ORTHODOXE PFARREI WALDKRAIBURG
(Auf Deutsch: bitte nach unten scrollen)Icoana Tuturor Sfintilor de mai sus a fost pictata in anul 1600 de către zugravul AMVROSIOS EMBOROS.
Originalul se afla in Mănăstirea Pantocrator de pe Sf. Munte Athos
Troparul
: "Cu sângele Mucenicilor Tai, celor din toată lumea, ca si cu porfira si vizon  Biserica Ta fiind împodobită, printr-înșii striga către Tine, Hristoase Dumnezeule: poporului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obștii Tale dăruiește si sufletelor noastre mare mila."
Troparul Tuturor Sfinților

Parohia Waldkraiburg exista din data de 07.07.2012, instalarea oficiala a preotului paroh fiind săvârșită de Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Arhiereul Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane pentru Germania, Austria si Luxemburg, in data de 05.08.2012, urmare a Deciziei chiriarhale mitropolitane nr. 280/ din 09.iulie.2012, data in Nürnberg, a IPS Sale Dr. Serafim Joanta, Arhiepiscopul si Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Romane pentru Germania, Europa Centrala si de Nord. Preasfințitul Sofian a alocat jurisdicției parohiale si orașele Mühldorf, Altötting si Wasserburg.
Actualmente Altötting este o parohie de sine stătătoare, avind ca preot paroh pe Pr.Teodor Șerban Cristian. 

Ce dorim sa aducem la cunoștința credincioșilor ?

1. Credința strămoșească nu poate dispare si nu se poate risipi in nicio tara in care ajungem, decât daca nu am avut-o dinainte de a ajunge aici. Nici prin dobândirea unei noi cetățenii, nici prin învățarea unor noi limbi, nici prin schimbarea profesiilor.

2. In Germania creștinii ortodocși nu plătesc Kirchensteuer, adică "impozit pe biserica", perceput credinciosilor romano-catolici si evangheliștilor-luterani, in procente de 8-9 %, funcție de Landul in care trăiesc. De aceea pentru susținerea activităților parohiale si sociale practicam autofinanțarea. Autofinantarea nu este exclusiv a ortodocsilor din Germania, ci este practicată de multe alte culte creștine si necreștine.

3. Începând cu noiembrie 2015 apare in documentele oficiale din primarii la biroul: ANMELDEAMT (Biroul unde Va anunțați domiciliul) sigla "RX" - prin care Va puteți confirma apartenenta la RX = Rumänisch Orthodox. E o declarație fireasca, sincera, morala si responsabila.

4. Mitropolia Romana Ortodoxa din Germania funcționează in regim de Corporație de drept public (Körperschaft des öffentliches Recht) si acoperă din punct de vedere bisericesc-canonic activitatea parohiei.
In stadiul actual de organizare nu acoperă scriptic, legislativ, transferul de date personale (acestea cad in grija preotului paroh si a unei persoane din cadrul unei firme specializate in transferul de date personale, desemnata ca "Datenschutzbeauftragter")

5. Statutul de funcționare al Mitropoliei cere ca Parohia sa-si salarizeze singura propriul preot, așadar contractul de munca (Arbeitsvertrag) este încheiat nu intre Mitropolie-Preot ci intre Parohie-Preot. Ca atare, preotul nu este salarizat nici de Mitropolia Ortodoxa Romana din Germania, nici de Patriarhia Ortodoxa Romana. Nu am fost informați daca Kultusministerium Bayern a alocat sau aloca vreo forma de susținere financiara pentru preoții ortodocși aflați sub oblăduirea canonica a Mitropoliei Ortodoxe Romane din Germania. Suplimentarea veniturilor lunare, pentru "pâinea cea de toate zilele", s-a făcut prin muncile civile ale preotului: îngrijitor de bătrâni, Docent MS Office, Arbeitsreferent, Albteilungsleiter, etc.

6. Administrativ - Parohia este înregistrată la Finanzamt (Ministerul de Finanțe) sub Steuer-Nr.: 141/110/40231) avind propriul Steuerberater, in Bundesknappschaft Bonn (Betriebsnummer des Arbeitgebers: 28680815), in Berufsgenossenschaft VHG Hamburg si începând cu data de 01.09.2018 înregistrata in registrul Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, prin Dl. Martin, Datenschutzbeauftragter , însărcinatul parohiei noastre cu protecția datelor personale culese in parohia noastră, precum si cu verificarea dreptului si a condițiilor in care se desfășoară traficul de date, cu caracter personal, adm.-financiar, online sau in scris, angajat si reprezentant al firmei: legal.solutions GmbH, Groß Hamburger Str. 32, 10115 Berlin, https://www.pagestreet.de.

7. Apartenenta la Ortodoxie - in Germania - se dovedește prin adeverințele eliberate de primăriile locale, vorbim de cei care si-au declarat in fata Statului German identitatea religioasa, "RX" = "rumänisch-orthodox" precum si prin adeverințele eliberate de Episcopii si/sau Preoții parohi.
Pentru a Vi se elibera o astfel de adeverință (care poate fi ceruta de angajatorii civili) e necesar sa fiți membrii  INSCRISI si ACTIVI in parohie.
Un MEMBRU ACTIV intr-o biserica ortodoxa in Germania este cel care este "înscris in parohie" prin "Einschreibung" si susține activitatea parohiei printr-un "Dauerauftrag". Aceste doua acte Va rugam sa le preluați de la pangarul parohial.

TINETI  MINTE: POPOARELE IN MIJLOCUL CARORA AM AJUNS NE OBSERVA SI NE JUDECA DUPA FAPTELE NOASTRE.

AUF DEUTSCH:
Die Pfarrei Waldkraiburg besteht seit dem 07.07.2012. Die offizielle Einsetzung des Pfarrers erfolgte am 05.08.2012 durch Seine Eminenz Sofian Brașoveanul, Erzbischofsvikar der Rumänisch-Orthodoxen Erzdiözese für Deutschland, Österreich und Luxemburg, nach dem metropolitanische Beschluss Nr. 280/ vom 09.07.2012 in Nürnberg, von Seiner Eminenz Dr. Serafim Joanta, Erzbischof und Metropolit der Rumänisch-Orthodoxen Metropolie für Deutschland, Mittel- und Nordeuropa. Seine Eminenz Sofian ordnete auch die Städte Mühldorf, Altötting und Wasserburg der Pfarrgerichtsbarkeit zu.
Altötting ist nun eine eigenständige Pfarrei mit Pater Teodor Șerban Cristian als Gemeindepfarrer.


Was wollen wir den Gläubigen zur Kenntnis bringen?

1. Der Glaube der Vorfahren kann in keinem Land, in das wir kommen, verschwinden und verloren gehen, es sei denn, wir hatten ihn schon, bevor wir hierher kamen schon verloren. Weder durch den Erwerb einer neuen Staatsbürgerschaft, noch durch das Erlernen neuer Sprachen, noch durch einen Berufswechsel kann sie verloren gehen.

2.
In Deutschland zahlen die orthodoxe Christen keine Kirchensteuer, die von römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Christen je nach Bundesland in Höhe von 8-9 % erhoben wird. Aus diesem Grund finanzieren wir uns selbst für die Unterstützung der Gemeinde und der sozialen Aktivitäten. Die Selbstfinanzierung ist nicht auf die Orthodoxen in Deutschland beschränkt, sondern wird auch von vielen anderen christlichen und nicht christlichen Konfessionen praktiziert.

3.
Seit November 2015 erscheint es in offiziellen Dokumenten in den Rathäusern im Büro: ANMELDEAMT (das Amt, bei dem Sie Ihren Wohnsitz anmelden) das Logo "RX" - mit dem Sie Ihre Mitgliedschaft bei RX = Rumänisch Orthodox bestätigen können. Es ist eine natürliche, aufrichtige, moralische und verantwortungsvolle Erklärung.

4. Die Rumänisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und umfasst die kirchlich-kanonische Tätigkeit der Gemeinde.
In seiner gegenwärtigen Organisationsform deckt es nicht die Übermittlung personenbezogener Daten im rechtlichen, biblischen oder gesetzgeberischen Sinne ab (diese liegen in der Obhut des Pfarrers und einer Person auf die Übermittlung personenbezogener Daten spezialisierten Unternehmens, die als "Datenschutzbeauftragter" bezeichnet wird).


5. Das Betriebsstatut des Metropolie sieht vor, dass die Pfarrei ihren eigenen Priester bezahlt, sodass der Arbeitsvertrag nicht zwischen dem Metropoliten und dem Prälaten, sondern zwischen der Pfarrei und dem Prälaten geschlossen wird. Der Priester wird also weder von der Rumänisch-Orthodoxen Metropolie in Deutschland noch vom Rumänisch-Orthodoxen Patriarchat bezahlt. Es ist uns nicht bekannt, ob das Kultusministerium Bayern irgendeine Form der finanziellen Unterstützung für orthodoxe Priester unter dem kanonischen Gehorsam der römisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland gewährt hat oder gewährt. Die Ergänzung des monatlichen Einkommens, für das "tägliche Brot", erfolgte durch die zivilen Tätigkeiten des Pfarrers: Altenpfleger, MS Office Docent, Arbeitsreferent, Albteilungsleiter, etc.

6. Verwaltung - Die Kirchengemeinde ist beim Finanzamt (Steuer-Nr.: 141/110/40231) mit eigenem Steuerberater, bei der Bundesknappschaft Bonn (Betriebsnummer des Arbeitgebers: 28680815), bei der Berufsgenossenschaft VHG Hamburg und seit 01.09. 2018 eingetragen im Register des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, durch Herrn Martin, Datenschutzbeauftragter, den Verantwortlichen unserer Pfarrei für den Schutz der in unserer Pfarrei erhobenen personenbezogenen Daten, sowie für die Überprüfung des Rechts und der Bedingungen, unter denen der personenbezogene Datenverkehr durchgeführt wird, bekannt. finanziell, online oder schriftlich, Mitarbeiter und Vertreter der Firma: legal.solutions GmbH, Groß Hamburger Str. 32  10115 Berlin, https://www.pagestreet.de.

7. Die Zugehörigkeit zur Orthodoxie - in Deutschland - wird durch Bescheinigungen der Gemeinden nachgewiesen, es handelt sich um diejenigen, die ihre religiöse Identität gegenüber dem deutschen Staat erklärt haben, "RX" = "rumänisch-orthodox" sowie durch Bescheinigungen von Bischöfen und/oder Pfarrern.
Um eine solche Bescheinigung zu erhalten (die von zivilen Arbeitgebern angefordert werden kann), muss man ein REGISTRIERTES und AKTIVES Mitgliedschaft in der Gemeinde haben.
Ein AKTIVES MITGLIED einer orthodoxen Kirche in Deutschland ist jemand, der durch "Einschreibung" in die Gemeinde eingeschrieben ist und die Arbeit der Gemeinde durch einen "Dauerauftrag" unterstützt. Diese beiden Dokumente sind bei der Pfarrgemeinde Pangar erhältlich.

DENKT DARAN: DIE MENSCHEN, BEI DENEN WIR ANGEKOMMEN SIND, BEOBACHTEN UNS UND BEURTEILEN UNS NACH UNSEREN TATEN.